Bornholmsgade/Saltholmsgade

Sagsnavn:
Bornholmsgade / Saltholmsgade
Entreprenør:
Palle W Hansen A/S

Vivabolig afd. 1 er i gang med en større renovering af vinduer og døre i Ø-gadekvarteret. Palle W Hansen A/S og NIC Denmark har samarbejdet omkring Saltholmsgade & Bornholmsgade, hvor NIC Denmark har leveret lysninger og bundstykker.

NIC Denmark startede i 2018 med at levere til Saltholmsgade og i 2019 leveres til Bornholmsgade. Vi leverer opgangsvis til hver gade:
* FL65 lysninger samt HPL Bundstykker
* Special løsning til vinduer, hvor der ikke er plads til gerigt (Basic lysningsplader)
* Special gerigter med Flexfer til vinduer
* Tildannelse af vinduesbundstykker med samling til hjørne

Til trappeopgangene var der behov for specielle udformninger. I tæt samarbejde med Palle W Hansen A/S og NIC Denmark blev der udfærdiget en special ”Trapez” lysning samt en ”svejfet” bundstykke i HPL, som passede til vinduerne.

Vi takker for tilliden og det gode samarbejde. Hilsen hele teamet bag NIC Denmark