Miljø certificeringer

NIC Denmark bekymrer sig om miljøet

Derfor har vi valgt at få lavet en EPD Miljødeklaration samt at blive PEFC™-certificerede såvel som FSC®-certificerede. Derudover er nogle af vores produkter godkendt til anvendelse i Svanemærket byggeri.

EPD – Miljøvaredeklaration

Vi har valgt at få vores varer EPD-miljødeklareret, hvilket er en verificeret dokumentation for byggevarers miljømæssige egenskaber.

Du kan se vores EPD-miljøvaredeklaration her eller find den på EPD Danmarks hjemmeside

OM EPD (Environemental Product Declaration)

En EPD dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.

En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier, men kvantificerer også forbrug af energiressourcer samt affaldsstrømme

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering, hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.

En EPD kan fx bruges ifm:

 1. Bygningscerticering (fx DGNB, LEED eller BREEAM)
 2. Materialekrav i udbudsmateriale.
 3. Produktudvikling og produktions-optimering.
 4. EPD’er bliver desuden en del af den kommende Bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Se meget mere om EPD her

PEFC™-certificerede produkter

Vi har valgt at blive PEFC™-certificerede, hvilket er miljømærket for bæredygtigt skovbrug. Ved PEFC™-certificerede produkter sikrer vi os, at skovene forvaltes i henhold til miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier.

Det vil sige, at vi som en del af vores produktportefølje kan tilbyde PEFC™-certificerede produkter. Det er vigtigt, at der ved henvendelse til vort salgsteam gøres opmærksom på det, hvis man ønsker PEFC™-certificerede produkter. Henvend dig for yderligere information.

Du kan se vores bevis for gruppecertificering her

OM PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, grundlagt i 1999.

PEFC sporbarhedscertificering sikrer, at træbaseret materiale, som er omfattet af certificeringen kan spores fra skoven, gennem de forarbejdende led og til kunden. Alle led i leverandørkæden skal være certificeret for at kunne opretholde sporbarheden.

PEFC er et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ til forbrugerne.

PEFC-certificeringen bygger på en række principper for bæredygtigt skovdrift:

 1. Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten.
 2. Beskyttelse af biologisk vigtigt skovområde.
 3. Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift, som er et resultat af konverteringer af skov.
 4. Forbud mod anvendelse af de mest farlige kemikalier og GMOér
 5. Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd og fremme af den lokale beskæftigelse
 6. Anerkender princippet om frie, forudgående og informeret samtykke, FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder, og ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk
 7. Respekt for ejendoms- og brugsrettigheder såvel som sædvanlige og traditionelle rettigheder
 8. Bestemmelser om samråd med lokalbefolkningen og interessenter
 9. Overholdelse af gældende lovgivning
 10. Kræver virksomheder at påvise overensstemmelser med social-, sundheds- og sikkerhedskrav i sporbarhedscerticering

Se meget mere om PEFC her

FSC®-certificerede produkter

Vi har valgt at blive FSC®-certificerede, hvilket er miljømærket for ansvarligt skovbrug. Ved FSC®-certificerede produkter sikrer vi os, at disse produkter fremstilles ansvarligt og med miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Det vil sige, at vi som en del af vores produktportefølje kan tilbyde FSC®-certificerede produkter. Det er vigtigt, at der ved henvendelse til vort salgsteam gøres opmærksom på det, hvis man ønsker FSC®-certificerede produkter. Henvend dig for yderligere information.

Du kan se vores bevis for gruppecertificering her

OM FSC (Forest Stewardship Council)

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed.

Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

FSC er den eneste globale mærkningsordning til træ, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT-kartellet og fra virksomheder verden over.

10 gode grunde til at du som forbruger skal kigge efter FSC-mærket, når du handler ind:

 1. FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skove.
 2. FSC-mærket er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere.
 3. Dele af FSC-skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.
 4. Oprindelige folkeslag som indianere og samer sikres deres ret til at bruge skoven, som de altid har gjort. F.eks. vil hellige områder og jagtarealer friholdes for fældning.
 5. Lokale arbejdere uddannes, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.
 6. Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft.
 7. Alt træ kan spores tilbage til skoven. Alle led mellem skoven og dig certificeres – uanset hvor mange led der er.
 8. FSC-certificering er en forretning, man kan leve af – både som skovejer, arbejder og producent. FSC har den bonus, at natur og mennesker får bedre levevilkår.
 9. Alle typer skov kan FSC-certificeres lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager.
 10. FSC-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre f.eks. gulve, terrasser, papir, grillkul, isolering, møbler, interiør, smykker og emballager.

Se meget mere om FSC her

Lysninger og bundstykker fra NIC Denmark til Svanemærket byggeri

Med et stigende hensyn til at bygge grønt og miljørigtigt, kan NIC Denmark tilbyde vindueslysninger og bundstykker til Svanemærket byggeri.

Nedenstående produkter er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Bemærk: Produkterne er i sig selv ikke svanemærket, men opfylder kravene for at indgå i Svanemærket byggeri.

Clip On Innercore Flex
Innercore Basic
CPL bundstykker med 0,8 mm ABS-kant
HPL bundstykker med 0,8 mm ABS-kant

NIC Denmark har gennenført forløbet SMV:Grøn

Hos NIC Denmark blev der arbejdet med 3 områder:

  1. Energiforbrug: Virksomheden udskiftede udsugningsanlægget på fabrikken med et moderne anlæg, som bruger halvt så meget strøm.
  2. Materialer og affald: NIC Denmark har indledt et samarbejde med Convert i Nors om at aftage virksomhedens rester af MDF-plader, der tidligere røg på forbrændingen. Nu nedbryder Convert MDF-affaldet og presser det til nye plader.
  3. Certificeringer og mærkninger: NIC Denmark startede med FSC-og PEFC-certificering. I ECSMV er den tekniske ETA-godkendelse og miljøvaredeklarationen EPD kommet til. Desuden er produktionsfaciliteterne ved at blive certificeret.

Miljøvenlig pakning