NIC Denmark har fået EPD-Miljødeklaration

Hos NIC Denmark bekymrer vi os om miljøet.

Derfor har vi valgt at få lavet en EPD-miljødeklaration, som er en verificeret dokumentation for byggevarers miljømæssige egenskaber.

 

OM EPD (Environemental Product Declaration

En EPD dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder.

En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier, men kvantificerer også forbrug af energiressourcer samt affaldsstrømme

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering, hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.

Læs mere her