NIC Denmark indgår partneraftale

Hovedstadens Bygningsentreprise og NIC Denmark har formaliseret det gode samarbejde med en Partner aftale der sikrer begge parter et langsigtet og fordelagtigt parløb fremover.
Målet er at blive sparringspartner og dermed et naturligt valg hver gang der skal leveres indvendige inddækningsløsninger såsom ClipOn Lysninger og vinduesplader i Fixmål.
Men også til de helt specielle opgaver hvor vi kan præfabrikere løsninger helt specielt til det der skal ”dækkes ind”.
Vi glæder os til det fortsatte gode samarbejde

Med venlig hilsen /Best regards

Elmevej 16, Glyngøre
7870 Roslev
Tel: +45 9669 1020
www.nordicinnercore.dk